Bảng giá Tên miền

Bảng giá Tên miền

Tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký (1)
(Không chịu thuế GTGT)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu (3)
(Đã gồm 10% VAT)
Phí duy trì (2)
(Không chịu thuế GTGT)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (4)
(Đã gồm 10% VAT)
Đăng ký Gia hạn

.vn

Tên miền dùng cho website cá nhân hoặc tổ chức
200,000₫ 99,000₫ 350,000₫ 99,000₫ 748,000₫ 449,000₫

.com.vn

Tên miền giành cho Website thương mại.
200,000₫ 99,000₫ 250,000₫ 99,000₫ 648,000₫ 349,000₫

.net.vn

Tên miền các công ty về Network hay nhà cung cấp dịch vụ mạng
200,000₫ 99,000₫ 250,000₫ 99,000₫ 648,000₫ 349,000₫

.org.vn

Tên miền dùng cho chính phủ hay các tổ chức , nhóm
99,000₫ 150,000₫ 99,000₫ 468,000₫ 249,000₫

.gov.vn

Tên miền dùng cho chính phủ (chỉ có đơn vị trực thuộc nhà nước được phép đăng ký)
120,000₫ 99,000₫ 150,000₫ 99,000₫ 468,000₫ 249,000₫

.info.vn

Tên miền Website thông tin

.edu.vn

Tên miền lĩnh vực giáo dục (cá nhân hoặc tổ chức được đăng ký)
120,000₫ 99,000₫ 150,000₫ 99,000₫ 468,000₫ 249,000₫

.name.vn

Tên miền sử dụng cho các trang cá nhân

.pro.vn

Tên miền cho các tổ chức nghề nghiệp

.health.vn

Tên miền Website về sức khỏe, y tế

.biz.vn

Tên miền dùng cho thương mại trực tuyến (ý nghĩa giống .com.vn)
200,000₫ 99,000₫ 250,000₫ 99,000₫ 648,000₫ 349,000₫

.int.vn

Tên miền Website giành cho các tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

.ac.vn

Tên miền sử dụng cho các tổ chức hoạt động nghiên cứu

Tên miền Quốc Tế Phí khởi tạo Phí Đăng Ký Phí duy trì /năm Transfer về LPVN Transfer đi
/1 lần
/chưa VAT

.com

Tên miền Website thương mại
Miễn phí 286,000₫ 308,000₫ ----- 500,000₫

.net

Tên miền dùng cho các công ty về Network hay nhà cung cấp dịch vụ mạng
Miễn phí 319,000₫ 328,900₫ ----- 500,000₫

.org

Tên miền dành cho các tổ chức, hoặc nhóm
Miễn phí 308,000₫ 328,900₫ ----- 500,000₫

.info

Tên miền sử dụng cho web thông tin
Miễn phí 482,900₫ 482,900₫ 482,900₫ 500,000₫

.biz

Tên miền Website thương mại
Miễn phí 319,000₫ 341,000₫ ----- 500,000₫

.name

Tên miền sử dụng cho trang cá nhân
Miễn phí 286,000₫ 308,000₫ ----- 500,000₫

.us

Tên miền của nước Mỹ, us trong tiếng Anh nghĩa là của chúng tôi, thường được dùng cho các website cá nhân hoặc tổ chức
Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.co

Tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Colombia, co chữ viết tắt của company (công ty), thường được sử dụng thay thế tên miền .com
Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.cc

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.ws

Tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Samoa, ws là chữ viết tắt của từ website, thường được sử dụng cho cá nhân hoặc tổ chức
Miễn phí 605,000₫ 605,000₫ 605,000₫ 500,000₫

.tv

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.tw

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.in

Tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Ấn Độ, in chữ viết tắt của Internet (mạng), thường được sử dụng cho các trang web hoạt động về dịch vụ mạng, công nghệ mạng
Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.co.uk

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.org.uk

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.plc.uk

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.me.uk

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.eu

Tên miền Châu Âu
Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.me

Tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Montenegro, me trong tiếng Anh nghĩa là tôi, thường được dùng cho website cá nhân
Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.pw

Miễn phí 319,000₫ 328,900₫ ----- 500,000₫

.xxx

Tên miền sử dụng cho các website có nội dung người lớn
Miễn phí 319,000₫ 328,900₫ ----- 500,000₫

.tel

Tên miền sử dụng trong lĩnh vực danh bạ điện thoại trực tuyến
Miễn phí 319,000₫ 328,900₫ ----- 500,000₫

.asia

Tên miền Châu Á
Miễn phí 385,000₫ 396,000₫ ----- 500,000₫

.mobi

Tên miền sử dụng trong lĩnh vực điện thoại, di động
Miễn phí 319,000₫ 328,900₫ ----- 500,000₫

.club

Miễn phí 319,000₫ 328,900₫ ----- 500,000₫

.clothing

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.guru

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.holdings

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.plumbing

Miễn phí 308,000₫ 328,900₫ ----- 500,000₫

.singles

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.ventures

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.camera

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.equipment

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.estate

Miễn phí 720,000₫ 720,000₫ 720,000₫ 500,000₫

.gallery

Miễn phí 319,000₫ 328,900₫ ----- 500,000₫

.graphics

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.lighting

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.photography

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.construction

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.contractors

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.directory

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.kitchen

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.land

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.technology

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.today

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.diamonds

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.enterprises

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.tips

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.voyage

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.careers

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.photos

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.recipes

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.shoes

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.cab

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.company

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.domains

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.limo

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.academy

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.center

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.computer

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.management

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.systems

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.builders

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.email

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.solutions

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.support

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.training

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.camp

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.education

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.glass

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.institute

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.repair

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.coffee

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.florist

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.house

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.international

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.solar

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.sexy

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.tattoo

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.link

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.guitars

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.gift

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.pics

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.photo

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.christmas

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.blackfriday

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.nz

Tên miền quốc gia New Zealand
Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.com.au

Tên miền quốc gia Úc
Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.net.au

Tên miền quốc gia Úc
Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.org.au

Tên miền quốc gia Úc
Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.shop

Miễn phí 720,000₫ 720,000₫ 720,000₫ 500,000₫

.ca

Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.xyz

Tên miền sử dụng cho tất cả mọi người
Miễn phí 24,000₫ 260,000₫ ----- 500,000₫

.global

Tên miền Website thương mại
Miễn phí ----- ----- ----- 500,000₫

.page

page
Miễn phí 495,000₫ 495,000₫ ----- 500,000₫
TOP